Hvad er farmen


ØsterGRO er Danmarks første bylandbrug på taget af et gammelt bilauktionshus, Nellemannhuset, på Æbeløgade 4 i Københavns Klimakvarter på Østerbro. Farmen er et lokalt og åbent bylandbrug, der afsætter grøntsager, æg og honning til foreningens CSA medlemmer, og hvor byens beboere kan følge en økologisk produktion af fødevarer, når ØsterGRO arrangerer rundvisninger, foredrag, workshops, undervisningsforløb, farmers markeder og middage. Salg af fødevarer sker via en CSA model, Community Supported Agriculture, som direkte forbinder landmænd og aftagere.

 

Tagfarmen på ØsterGRO

ØsterGRO er Danmarks første tagfarm, hvor der er lavet en ”rigtig” mark på et tag

 

Opstart og vision
ØsterGRO er både en tagfarm og en dertilhørende forening, der blev etableret I foråret 2014 af Kristian Skaarup, Livia Urban Swart Haaland og Sofie Brincker. Visionen bag farmen var blandt andet at skabe en lokal og bæredygtig fødevareproduktion i byen og derved give storbyens borgere mulighed for at følge et økologisk landbrug på tætteste hold. Denne vision blev til virkelighed i løbet af farmens første år, da farmen igennem sommeren/efteråret 2014 brødfødte 16 lokale familier med økologisk, lokalt dyrkede afgrøder fra taget.

Det overordnede formål med ØsterGRO er at skabe en platform for formidling om økologisk landbrug – både på landet og i byen – og på den måde knytte by og land tættere sammen. Det gør vi fx også at afsætte økologiske varer dyrket på landet, som fra Seerupgaard på Amager.

Størstedelen af Danmarks befolkning lever i dag i storbyer uden nogen decideret kontakt til det rurale landskab, hvor produktionen af fødevarer finder sted. På mange måder har urbaniseringen medvirket til, at vi har mistet grundlæggende viden om, hvordan vi dyrker og producerer vores fødevarer. Vi oplever, at forbindelsen mellem byens forbrug og det rurale landskab, hvor dyrkningen foregår, er meget utydelig. Landbruget vender på sin vis ryggen til deres kunder, forbrugeren, og kommunikationen foregår imellem landbrug og supermarked – ikke mellem landbrug og forbruger. Ved at skabe et urbant landbrug, helt tæt på forbrugeren, søger vi, at skabe nye forbindelser og løsninger mellem producent og aftager, og derigennem, at berige både landmand og borger.

Det er vores vision, at der igennem dette projekt skabes nye fremtidige forretningsformer inden for afsætning af afgrøder. Det er vigtigt, at vi som forbrugere forstår, hvad det kræver at skabe gode sunde økologiske grøntsager.

Drift
I dag drives farmen til daglig af Kristian og Livia, som sammen med en hel masse frivillige, dyrker fødevarer på taget efter økologiske principper og afsætter de lækre grøntsager, æg og honning til farmens medlemmer – inspireret af det i udlandet udbredte koncept CSA. En CSA, Community Supported Agriculture, er en alternativ, lokalt baseret økonomisk model for landbrug og fødevaredistribution, der direkte forbinder landmænd og forbrugere. ØsterGROs medlemmer betaler derfor for deres andel af den forventede høst i form af et medlemskontingent forud for sæsonen. Når høstsæsonen så begynder, henter medlemmerne hver onsdag ugens udbud af lækre, økologiske grøntsager.

CSA
CSA er en forkortelse for Community Supported Agriculture. Det kan bedst oversættes til et andelslandbrug på dansk.

Igennem et CSA afskæres supermarkedsleddet helt, fra grønsagernes vej til forbrugeren. Supermarkedet har i høj grad i dag afskåret sig selv fra at deltage i det sociale og er blevet at fordyrende led, som forbrugeren bare skal have overstået. Der benyttes uanede mængder af emballage, supermarkederne har et højt madspild og forbrugerne kan have svært ved at få fat i lokale, friske råvarer.

Igennem et CSA betaler forbrugeren i stedet landmanden direkte for sin andel af den producerede høst og henter selv sine afgrøder på landbruget. CSA’er kan derfor minimere transporten af fødevarer betydeligt og skabe lokale forbindelser med det omkringliggende landskab. Desuden opnår forbrugeren en langt højere grad af forståelse for landmandens situation, samt for årstidens frugt og grønt.

Vi mener, at et CSA kan skabe større respekt omkring de fødevarer, vi omgås i det daglige. Medlemmerne kommer op på taget mindst én gang om ugen, for at hente deres del af høsten og har derved fulgt grønsagernes vej, til deres køkkenborde. De har selv haft mulighed for at så frø i jorden, sætte planter og passe landbruget gennem sæsonen, og de har desuden selv indflydelse på, hvilke afgrøder, der skal dyrkes.

 

Vi oplever på ØsterGRO, at vores medlemmer sætter meget stor pris på de fødevarer, vi dyrker

Livia, grundlægger

 

Samarbejde med Seerupgaard
ØsterGRO har i dag et samarbejde med et lille nystartet økologisk landbrug i Store Magleby ved Dragør på Amager – Københavns gamle spisekammer. Landbruget, Seerupgaard, drives af Neel og Marc, der har købt 7 hektar jord af Neel’s far, som er konventionel landmand. Men Neel og Marc har istedet omlagt deres 7 hektarer jord til økologisk landbrug og dyrker nu de dejligste grøntsager til ØsterGRO! De drømmer at udvide landbruget og få både høns, bærbuske og nøddetræer. Seerupgaard leverer således halvdelen af medlemmernes ugentlige afgrøder, hvilket har muliggjort at ØsterGRO nu har 40 medlemmer hver sæson.

Formidling
ØsterGRO formidler bredt om økologi og lokalproducerede fødevarer igennem åbent hus arrangementer, rundvisninger, foredrag, skoleundervisning, workshops, middage, farmers markeder, videoproduktion, udstillinger og meget mere. I 2014 havde vi over 2000 besøgende på taglandbruget, hvoraf mange var fra de 30 klasser, der besøgte os fra både folkeskole og gymnasium. Vi har 40 medlemsfamilier, som vi afsætter vores lokalt dyrkede grønsager til og ca. 50 frivillige, som hjælper os med at dyrke grønsagerne på taget.

Anlæg
Konstruktionen består af forskellige lag filt og en 40 mm platikmembran, som opsamler regnvand. Membranen kan indholde 18 liter vand pr. m2 og fungerer derfor som en effektiv svamp, der holder på vandet, når det regner. Oven på disse lag ligger der et ca. 35 cm høj jordlag, der består en af særlig udviklet letvægtsubstrat. Denne substrat er sammensat, så den holder særlig godt på vandet samtidigt med, at den ikke vejer ret meget sammenlignet med en fed muldjord.

 

Vores tag er 600 m2 og det bærer et jordlag, der i alt vejer 110 tons!”

Sofie, grundlægger

 

Ovenpå jorden, ligger der et vandingsanlæg. Det er et drypvandingsanlæg, der mindsker overfladefordampning og som kun tændes i tørre perioder, hvor der er brug for vanding. Indtil nu har ØsterGRO ikke fået etableret regnvandsopsamling fra de omkringliggende tage, men heldigvis opsamles alt regnvandet, der falder på farmen, af jorden og membranen, og optages derefter af vores afgrøder. Vi ønsker dog stadig at etablere regnvandsopsamling til de perioder, hvor vi vander.